Метод чрез зашиване/пришиване

 


При този метод тресата коса се зашива за косата на клиента с конци. Този метод е един от първите и един от най-често прилаганите. Недостатъците му са, че косата може да бъде поставена само от фризъор и на около 3 месеца трябва да се прави повдигане на тресите. Предимството е, че косата стои много естествено и е здраво закрепена за косата на клиента. Методът не се препоръчва на клиенти, които имат слави и тънки коси.