Метод чрез капси


При този метод удължената коса се прикрепя за косата на клиента посредством капси. Удълженията могат да бъдат както треси, така и кичури. Удължаването на коса с капси може да се направи само от фризъор. При метода удължаването е постоянно, косата не се маха и слага всеки ден. На около 2-3 месеца е необходима поддръжка, за да може капсите да се качат на горе (поддръжката зависи от растежа на вашата коса). Този метод се препоръчва за хора с къдрава и много гъста коса. При хора с редки коси има опасност капсите да се виждат.