Права коса

Права коса

Каталог: Коса на треса

Коса с дължина на косъма 50 см:

  • Треса с ширина 120 см - 100 лв, 140 лв
  • Треса с ширина 180 см - 150 лв, 185 лв

Коса с дължина на косъма 60 см:

  • Треса с дължина 120 см - 120 лв, 160 лв
  • Треса с дължина 150 см - 135 лв, 175 лв
  • Треса с дължина 180 см - 160 лв, 200 лв

Коса с дължина на косъма70 см:

  • Треса с дължина 100 см - 160 лв
  • Треса с дължина 160 см - 200 лв